Nasza firma już od ponad 20 lat specjalizuje się
w sprzedaży węży zbrojonych, systemów rynnowych, kompresorów i związanych z tym akcesoriów.

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firm "Gamrat", "Supon" i "Perrot", z którymi od lat odnosimy sukcesy na polskim rynku. czytaj dalej

Węże gumowe

Wąż do cystern

  • przeznaczony do napełniania i rozład
  • unku paliw ropopochodnych o zawartości węglowodorów aromatycznych do 50%, w tym również bioetanolu (paliwa zawierającego związki tlenowe do max 15%) oraz biodiesla (80% oleju napędowego i 20% biokomponentów - estrów)
  • typ SD - podciśnienie 0,063 MPa
  • temp. pracy: od -30°C do +70°C
  • warstwa wew.: gumowa, NBR, czarna, gładka
  • wzmocnienie: tekstylne oraz dwie krzyżujące się linki miedziane, typ SD - spirala z drutu stalowego
  • warstwa zew.: gumowa, CR, czarna, z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne
  • wąż tłoczny typ D, wąż ssawnotłoczny typ SD
  • opór elektryczny węża max 106 Ω/m
  • możemy dostarczyć w postaci gotowych przewodów


Wyrób posiada uprawnienie nr TDT-W-47/02 Transportowego Dozoru Technicznego

Dane techniczne:

Średnica wewn.
mm
Grubość ścianki
mm
Ciśnienie pracy / Ciśn. rozrywające
MPa
Typy węży
Min. promień gięcia
mm
Długość max
m
PN-EN-1761
20,06,01,0/4,0SD, D125,0SD-20,0 D-40,0
25,06,01,0/4,0SD, D150,0SD-20,0 D-40,0
32,06,01,0/4,0SD, D175,0SD-20,0 D-40,0
38,06,51,0/4,0SD, D225,0SD-20,0 D-40,0
40,06,51,0/4,0SD, D235,0SD-20,0 D-40,0
50,08,01,0/4,0SD, D275,0SD-20,0 D-20,0
63,08,01,0/4,0SD, D300,0SD-6,0* D-6,0*
75,08,01,0/4,0SD, D350,0SD-6,0* D-6,0*
80,08,01,0/4,0SD, D375,0SD-6,0* D-6,0*
100,08,01,0/4,0SD, D450,0SD-6,0* D-6,0*

* odcinki max 10 m - po uzgodnieniu z Działem Handlowym